top of page

DĚTI A UMĚNÍ

Změna začíná zde

Nadační fond Lea Šteflíčková aktivně vyhledává a finančně podporuje dětské talenty, které se nachází v nelehké životní situaci nebo jsou bez úplného rodinného zázemí. V České republice je velké množství dětí, které nemají stejné podmínky a příležitosti k rozvoji svého talentu jako děti, které vyrůstají v bezpečném, materiálně zajištěném prostředí s finanční podporou svých rodičů.
 

Nadační fond těmto dětem pomáhá v dalším rozvoji talentu (nadání), a to udělením stipendia (financováním), které lze využít (povede) k rozvoji talentu daného jednotlivce.

Piano Recital
  • Máte talentované dítě? 
     

  • Pokud ANO, je pro Vás další vývoj Vašeho dítěte mimo Vaše finanční možnosti?
     

  • Je Vaše dítě nepřímo šikanováno nebo jinak znevýhodňováno oproti ostatním dětem?
     

- každé udělení grantu je individuálně posuzováno a ověřováno. 
- každý grant je  vždy pro konkrétní osobu na konkrétní předem určený účel 

bottom of page